Frivilligorganisationer

Ljuset i tunneln

VILJAN , Södermalm, Stockholm:

" Har du svårt av någon anledning att ta dig ut själv, önskar du dig trevligt sällskap"

Ring: 08-720 25 56. Vi har också utflykter, öppet hus och fika, billigt.

 

Frivilliga ideella organisationer, Stockholm.

 

Länkar via VILJAN till fler frivilliga ideella organisationer, Sverige.

 

Frivillig Väntjänst.

 

Hjälp till äldre ensamma: Äldrekontakt

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved