Allmänna Arvsfonden

Ljuset i tunneln

Vill Ert företag synas här? För 1200:-/ år är denna plats till salu.
Hemsidan har över 52000 unika besökare/år.
Kontakta: info@ljusetitunneln.se


Ljuset i tunnelns hemsida kommer att upphöra den 24/6-19 för att adm. inte kan betala till One.com, för webbhotellet = 1200:-

Allmänna Arvsfonden


Ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor, kan söka pengar från Arvsfonden.


Vi vill ge organisationerna möjlighet att pröva nya idéer som kan utveckla verksamheten inom olika områden. Notera att vi inte ger stöd till enskilda personer eller företag.Allmänna Arvsfonden - För föreningar och organisationer


Andra stödformer

Copyright © All Rights Reserved