Skuldsanering - Kronofogden

Ljuset i tunneln

Vår Huvudsponsor:

HemHemSida gör enklare och prisvärda hemsidor till företag, föreningar och privatpersoner!

www.hemhemsida.seSkuldsanering - Kronofogden: 


En skuldsanering innebär att du som är svårt skuldsatt kan slippa betala hela eller delar av dina skulder. Ett av grundkraven är att du inte kan betala dina skulder på många år. Det ska också vara rimligt att du får skuldsanering.


En skuldsanering går i korthet till så här:

•Du ansöker om skuldsanering hos oss genom att fylla i blanketten "Ansökan Skuldsanering KFM 9150".

•Vi utreder om du uppfyller kraven för att få skuldsanering.

•Vi fattar ett beslut om att inleda skuldsanering och skickar därefter ett förslag till dina borgenärer, det vill säga dem du är skyldig pengar. I förslaget ingår alla skulder du har vid tiden för inledandet.

•Om du beviljas skuldsanering får du ett beslut av oss där det framgår hur mycket du ska betala.

•Du betalar av dina skulder enligt en betalningsplan, vanligtvis under fem års tid. Om du redan lever på existensminimum när skuldsaneringen börjar kan du få ett beslut utan betalningsplan. Då betalar du inte av något på dina skulder.

•När avbetalningstiden är slut är du inte längre skyldig att betala något på de skulder som ingick i skuldsaneringen.

Viktigt att veta

Om du behöver råd och hjälp före, under eller efter skuldsaneringsperioden kan du vända dig till en budget- och skuldrådgivare i din kommun. Du kan också ringa vår kundservice.


Om det sker en stor förändring av din ekonomi under skuldsaneringsåren är det viktigt att du kontaktar oss eftersom det finns en möjlighet att ändra beslutet.


Undvik att dra på dig nya skulder under tiden skuldsaneringen pågår. De nya skulderna ingår inte i skuldsaneringen och måste därför betalas helt och hållet. Vi kan till exempel besluta om löneutmätning för de skulderna, och då kan det vara svårt för dig att klara skuldsaneringen. Då riskerar du att borgenärerna kräver att skuldsaneringen upphör.


Skuldsaneringen avslutas fem år efter den dag som beslutet om skuldsanering fattades. Om din betalningsplan löper längre än så, avslutas skuldsaneringen samma dag som du gör den sista betalningen. Du får inget besked skickat till dig när skuldsaneringen är slut.


Det är nästan omöjligt att få skuldsanering mer än en gång. Från 2016-11-01 kommer det att vara möjligt att få skuldsanering fler gånger och företagare kommer att få större möjligheter till skuldsanering. Denna regel gäller företagaren, inte företaget.Copyright © All Rights Reserved