Allmänna Arvsfonden

Ljuset i tunneln

Allt om Corona Viruset!

Klicka på fliken Mer, sen Corona och virus.

Allmänna Arvsfonden


Ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor, kan söka pengar från Arvsfonden.


Vi vill ge organisationerna möjlighet att pröva nya idéer som kan utveckla verksamheten inom olika områden. Notera att vi inte ger stöd till enskilda personer eller företag.Allmänna Arvsfonden - För föreningar och organisationer


Andra stödformer

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera