Livsberättelser

Livsberättelser


Alla som genomgår en kris i sitt liv får alltid en livsberättelse.

Vi vill ge dessa människor som genomgår och har genomgått en ekonomisk livskris chans att berätta om sin livskris. Vad denna livskris har gett/ ger för personen och familjen idag. Vilka möjligheter som finns och vilka falluckor man ska undvika. Vilken hjälp man får/ fått från samhället, vilka terapeuter/ psykologer och företag man kan rekomendera och inte rekomendera.


Skriv ner din livskrisberättelse på max 2 A4 sidor. Skriv fullständigt namn och adress och den signatur du vill ha på brevet. Vi lägger inte in ditt namn och adress när vi publicerar. Du får gärna skriva telefonnummer för framtiden när organisationen växer och blir större. Vi kanske behöver din hjälp.


Vi kommer inte lägga upp alla brev vi får. Ledningen för Ljuset i tunneln avgör vilka brev som publiceras. Breven kan korrigeras för att inte väcka anstöt eller misskreditera person eller företag på fel sätt. Dessa beslut kan inte överklagas.