Skuldsanering - Kronofogden

Skuldsanering - Kronofogden

Se filmen från Kronofogden: 

https://youtu.be/BppERQety08


Skuldsanering innebär att du betalar en andel av dina skulder under några år. Resten slipper du betala. När skuldsaneringen är slut har du inte längre kvar de skulder som ingick i din skuldsanering – tanken är att du ska vara skuldfri.

Är skuldsanering detsamma för privatpersoner och företag?
Det finns två typer av skuldsanering – vanlig skuldsanering och skuldsanering för företagare. Den 1 november 2016 kom en ny lag om skuldsanering för företagare, tidigare fanns bara möjlighet till vanlig skuldsanering.


Du som är – eller har varit – involverad i ett företag kan ansöka om vanlig skuldsanering eller om skuldsanering för företagare. Du väljer själv vilken av de två som passar dig bäst. Möjligheten att söka skuldsanering för företagare gäller också dig som är närstående till en företagare.
Vanlig skuldsanering och skuldsanering för företagare går till på ungefär samma sätt, men det finns några skillnader. De viktigaste hittar du på sidan ”skuldsanering för företagare”.


Skuldsanering i korta drag
Du ansöker om skuldsanering hos oss, antingen via vår digitala tjänst eller genom att fylla i en blankett.
Vi utreder om du uppfyller kraven för att få skuldsanering.
Om du uppfyller kraven fattar vi ett beslut om att inleda skuldsanering. Det är ett preliminärt beslut om att du kan få skuldsanering. Samtidigt beslutar vi hur mycket du ska betala, även det är ett preliminärt beslut. För att komma igång med skuldsaneringen så snabbt som möjligt ska du börja betala till oss redan när du får inledandebeslutet, det vill säga det preliminära beslutet.
Fem–sex veckor efter inledandebeslutet får du ett förslag om skuldsanering från oss.
Vi skickar därefter ett förslag till dina borgenärer, det vill säga dem du är skyldig pengar. I förslaget ingår alla skulder du har vid tiden för inledandet. Dina borgenärer får en möjlighet att svara på förslaget. Sedan får du ett slutligt beslut av oss där det framgår hur din skuldsanering ska gå till.
Du betalar av dina skulder enligt en betalningsplan. Om du lever på existensminimum kan du få ett beslut utan betalningsplan. Då betalar du inte av något alls på dina skulder. Ett undantag är om du fått skuldsanering för företagare, då måste du alltid betala något.
När skuldsaneringen är klar har du inte längre kvar de skulder som ingick i din skuldsanering.


Det är vanligt att människor med stora skulder berättar för oss att de valt att inte ansöka om skuldsanering utifrån information som vi vet är felaktig. Vi har därför skapat fem kortfilmer på temat ”Sant och falskt om skuldsanering” för att bemöta de vanligaste felaktigheterna.
Vad händer om din ekonomi förändras?
Om det sker en stor förändring av din ekonomi under skuldsaneringen är det viktigt att du kontaktar oss, eftersom det finns en möjlighet att ändra beslutet.
Vad händer om du drar på dig nya skulder?
Undvik att dra på dig nya skulder under tiden skuldsaneringen pågår. De nya skulderna ingår inte i skuldsaneringen och du måste betala dessa fullt ut. Vi kan till exempel besluta om löneutmätning för de skulderna, och då kan det vara svårt för dig att klara av att betala enligt betalningsplanen. De du är skyldig pengar, borgenärerna, kan då kräva att skuldsaneringen ska upphöra.
Viktigt att du tänker på
Om du behöver råd och hjälp före, under eller efter skuldsaneringen, kan du vända dig till en budget- och skuldrådgivare i din kommun. Du kan också ringa vår kundservice.