Sök pengar ur fonder och stiftelser

Covid-19 – när ska jag söka vård?

De flesta som smittas av covid-19 blir inte allvarlig sjuka. Det är först om din situation blir värre under den tid du sitter i hemkarantän med så kallad egenvård som du ska ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Om du har mycket svårt att andas, ring direkt till 112. Källa: DN

Sök pengar ur fonder och stiftelser:


Om Du är i en tillfällig kris eller behöver ett ekonomiskt stöd under en kortare eller längre tid kan Du söka pengar ur olika fonder och stiftelser.

Länsstyrelsen har ett register över dem. Dessa fonder och stiftelser har ansökningsdatum, en till fler gånger per år.


Av erfarenhet vet vi att av 40-50 skickade brev får man 1-5 positiva svar, och detta kan ge 500:- till 10 000:- per gång. Men mycket beror på vilken livssituation Du har. Brevet Du skriver ska handla om Din livssituation med mycket känslor och tårar, max två A4 sidor. Bifoga även sjukintyg och eventuella brev från Kronofogden, Försäkringskassan och andra dokument som kan vara viktigt för ansökan. Var ärlig och beskriv din verkliga livssituation.


Om Du har fått ett positivt svar, bör Du ansöka igen då chansen är stor att du får ytterligare positiva svar och regelbundna inkommande pengar.

Kontrollera att inkommande pengar inte påverkar bostadsbidrag, A-kassa och andra avgifter/ skatter/ inkomster.


Länsstyrelsen - stiftelser


Föreningen FVO är en ideell förening som förmedlar bidrag till personer med låg inkomst, företrädesvis till ensamstående föräldrar, långtidssjuka och ålderspensionärer.

FöreningenFVO


Här på Funktionshindersguiden hittar du olika fonder, stiftelser och stipendier som du kan ansöka till.

Funktionshindersguiden.se 


En samling stipendier som kan sökas för olika sorters utbildningar. Utbildningsstipendierna avser studier på universitet och högskola.

Utbildningsstipendier.se 


Är du intresserad av att söka stipendium eller bidrag? Här hittar du instruktioner och ansökningsblanketter/-formulär för ett antal stiftelser som vi samarbetar med. Här kan du också läsa mer om varje stiftelse.

Stiftelseansökan.se


HUR MAN GÖR EN BRA ANSÖKAN OM MAN ÄR SJUK, FUNKTIONSHINDRAD ELLER EKONOMISKT BEHÖVANDE (OCKSÅ CORONA VIRUS COVID-19)

Globalgrant.com


Fondsidan består i grunden av den lista som användes vid Tallmogårdens Hälsohem. Den har omarbetats och uppdaterats men uppgifterna är inte kontrollerade i detalj. 

Helhetsdoktorn.nu


Ekonomiskt stöd från stiftelser och fonder, Svenska Kyrkan.

Svenska Kyrkan.se

Hjälp och stöd i coronatider. Ej pengar, men annan hjälp.

Svenska Kyrkan.se


Fonder och stiftelser, även utbildning i hur man ansöker om pengar.

Neuro.se 


Ni kan du ansöka om pengar från stiftelser och fonder. Personer boende i Göteborg har förtur.

Aktivitetskatalogen.se


Vi är förvaltare av flera stiftelser med allmännyttiga ändamål som det finns möjlighet att söka bidrag och stipendier från. Stiftelserna uppdateras löpande så besök oss gärna regelbundet för att inte missa något.

Swedbank.se


Här är listan som du som har svag ekonomi bör studera noggrant. Över 200 ställen med stiftelser och fonder i hela landet som ger stort eller litet stöd till behövande. Klicka på länkarna för att komma till ditt län. 

Hemhyra.se


Hos Riksförbundet FUB kan privatpersoner söka pengar från olika fonder/stiftelser. Lokalföreningar och länsförbund inom FUB kan också ansöka om pengar.

Fub.se


Stockholms stad förvaltar stiftelser för olika ändamål. Bidrag eller stipendier kan bland annat sökas för ekonomiskt stöd till hushållet, utbildning, studiehjälpmedel, kulturell verksamhet, social verksamhet och barn- och ungdomsverksamhet.

Stockholm Stad


Vi på Munter Tandvård hjälper många av våra patienter att söka finansiering av deras tandvård. Behovet hos de som söker finansiering ser väldigt olika ut.

Muntertandvård.se 


Det finns flera stiftelser där man kan ansöka om att få bidrag för tandvårdskostnaderna på City Dental.

Citydental.se


Mohammad har tillsammans med sin kontaktperson sökt bidrag från Mönners fond, där Skyddsvärnet finns med och får utdelning från. Mohammad har länge drömt om att ta körkort.

Skyddsvärnet.se


Trafikverket ger ekonomiskt stöd till idéer som främjar trafiksäkerhet via Skyltfonden två gånger per år.

Trafikverket.se


Som arbetslös, eller om du har särskilda behov, kan du få extra hjälp och stöd från oss. Här kan du se vilken slags hjälp du kan få.

Arbetsförmedlingen.se


Du som är arbetslös och uppfyller vissa villkor kan få låna pengar från CSN för att kunna ta B-körkort. Med ett körkort är det oftast lättare att få ett jobb. Här hittar du information om belopp, villkor och hur du ansöker om lånet.

CSN.se