Barnens Rätt

Mål för Barnens rättigheter, uppdaterad 2015-03-24. Källa: Regeringen.se

Målet för barnrättspolitiken är att barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. Målet grundar sig bland annat på de åtaganden som Sverige gjort genom att ratificera barnkonventionen och syftar till att främja och skydda barnets rättigheter och intressen i samhället. Målet innebär att alla barn, oavsett bland annat ålder, kön och funktionsnedsättning, ska få sina rättigheter tillgodosedda

LÄNKAR TILL OLIKA ORGANISATIONER - SE ÄVEN VÅLD I NÄRA RELATION OCH HEDERSVÅLD

 • Barnens rätt.nu - Barnkonventionen
 • BRIS - Här kan du som ung få stöd och hjälp
 • Mind.se - Hitta hjälp - Föräldrar linjen
 • Statens offentliga utredningar - Utredningen om barn och unga i samhällets vård
 • Regeringen.se - Utredning ska se över kvaliteten på samhällets vård av barn och unga
 • Barnombudsmannen - Barn i samhällets vård
 • Socialstyrelsen - Placerade barn och unga
 • 1177 - Depression hos barn och tonåringar
 • MaskrosbarnHar du en förälder som har ett missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter dig för våld
 • Alltid Sedd - Alltid Sedd är en ideell förening som arbetar uppsökande mot ungdomar som säljer sex eller utsätter sig/utsätts för annan sexuell exploatering på internet
 • Maskroskraft.seEtt maskrosbarns historia- Att leva för att överleva