Barnens Rätt

Mål för Barnens rättigheter, uppdaterad 2015-03-24. Källa: Regeringen.se

Målet för barnrättspolitiken är att barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. Målet grundar sig bland annat på de åtaganden som Sverige gjort genom att ratificera barnkonventionen och syftar till att främja och skydda barnets rättigheter och intressen i samhället. Målet innebär att alla barn, oavsett bland annat ålder, kön och funktionsnedsättning, ska få sina rättigheter tillgodosedda

LÄNKAR TILL OLIKA ORGANISATIONER - SE ÄVEN VÅLD I NÄRA RELATION OCH HEDERSVÅLD

  • Alltid Sedd - Alltid Sedd är en ideell förening som arbetar uppsökande mot ungdomar som säljer sex eller utsätter sig/utsätts för annan sexuell exploatering på internet
  • Maskroskraft.seEtt maskrosbarns historia- Att leva för att överleva
    Blå Bandet - Barn behöver en vuxen som sätter sig på deras nivå, ser dem i ögonen och visar omsorg om dem
    Trygga Barnen - Trygga Barnens syfte är att stötta barn och unga som lever i eller har växt upp i en familj där någon har problem med missbruk
    Junis - Junis är barnens organisation. Vi finns i hela landet och ger möjlighet till roliga och utvecklande fritidsaktiviteter där barnen själva får vara med och bestämma