Cancer & Alternativa metoder

Cancer


Vad är cancer? Källa: www.cancer.se


Cancer är ett samlingsnamn för olika cancersjukdomar som beror på att cellernas genuppsättning förändras. Sjukdomen gör att cellerna ohämmat delar dig och bildar en tumör. Cellerna i tumören kan sedan lossna, vandra vidare i kroppen och bilda dottertumörer (metastaser).


Så uppstår cancer:


En cancersjukdom börjar med att vissa celler förändras genetiskt. I och med detta ökar celldelningen och det blir fler genförändringar.


Förändringarna i generna stör kroppens system där celler naturligt dör och ersätts med nya celler.


Istället börjar cellerna delas allt för ofta och bildar tillslut en hel klump av celler – en tumör. När den blir tillräckligt stor känns den som en knöl på kroppen.


Benign tumör – godartat


Tumören i sig behöver inte vara farlig. Det beror helt på hur stor genförändringen är i cellerna som vuxit till sig, om de har förändrats tillräckligt mycket.


Om tumören bara består av celler som inte kan växa sig igenom andra vävnader och spridas i kroppen, utan bara finns i själva knölen är tumören benign, det vill säga godartad.


Malign tumör – elakartad


Om cellerna som har börjar dela på sig får sådana genförändringar att de får förmågan att spridas sig i kroppen via lymfsystemet och blodomloppet och bilda nya tumörer, metastaser, är tumören malign. Det betyder att tumören är elakartad.


Cellerna har då också förmågan att utveckla egna blodkärl i ett eget system och självdör inte, som de normalt sett är programmerade att göra. Tillväxten sker ohämmat och på bekostnad av kroppens friska celler.

Inget av de normala signalsystem som styr cellerna i kroppen stoppar cellernas framfart. Det är då vi kallar sjukdomen för cancer.


Finns över 200 cancerformer


Det finns fler än 200 olika cancerformer som kan drabba oss människor. Att det finns så många olika typer av cancer beror på att vi har ungefär 200 olika celltyper i kroppen, och alla kan de drabbas av ett stört celldelningssystem som leder till att cancerceller uppstår.


Den vanligaste cancern

De allra vanligaste formerna är prostatacancer, bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, hudcancer och lungcancer.


Leukemi – cancer utan tumör


De flesta cancersjukdomar börjar i form av en tumör. Leukemi även kallat blodcancer, är dock en grupp av cancersjukdomar som inte utvecklar tumörer.


Vid leukemi är det blodcellerna som drabbas av genförändringen och vandrar sedan fritt i hela kroppen via blodsystemet. Men de egenskaper cancercellerna har är desamma som vid cancerformer som börjar med en tumör.

Symtom och sjukdomstecken för cancer: https://cancer.se/symptom-och-sjukdomstecken/