Corona och Virus

Corona och Virus

Corona är ett samlingsnamn för ett stort antal olika virus i coronafamiljen. De allra flesta finns enbart hos djur men sju av dem kan smittas mellan djur och människor. Fyra av dem orsakar bara vanliga förkylningar men tre av dem tillhör Sars-corona och mers-coronavirus och orsakar allvarligare luftvägssjukdom. I slutet av 2019 upptäcktes en ny variant av viruset i Kina som har fått namnet covid-19. Covid-19 är en variant av sars och namnet står för coronavirus disease 2019. Källa: Folkhälsomyndigheten

Grafiken visar om du har Corona.


Källa: Aftonbladet.

Hur smittar Corona Viruset? 


Hur smittar viruset?

Virus som tillhör familjen coronavirus brukar spridas mellan människor genom så kallad droppsmitta. Det betyder att det smittar av små droppar från hosta och nysningar. Det kan också smitta genom kontakt mellan människor. Det finns nu bevis för nya coronaviruset sprids på samma sätt.


Enligt Folkhälsomyndigheten är inkubationstiden, det vill säga tiden från det att man har blivit smittad till dess att sjukdomen bryter ut,  någonstans mellan 2-14 dagar. De flesta insjuknar efter cirka fem dagar.

Vad är vanliga symtom på coronaviruset?

Tecken på smitta av coronavirus är symtom som:

  • torrhosta
  • feber
  • andningsbesvär
  • ont i halsen
  • huvudvärk
  • muskel- och ledvärk

Många undrar över vad som är tidiga symtom av coronaviruset (sjukdomen covid-19) men det är svårt att svara generellt på. De symtom som framförallt rapporterats är feber och torrhosta. De allra flesta tycks bli lindrigt sjuka och behöver inte sjukhusvård. Vissa har drabbats av allvarligare symtom och behövt vård på sjukhus.


Källa Doktor.se

Frågor och svar från Folhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten.

När ska jag stanna hemma?


När ska jag stanna hemma?

Den som känner sig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber ska stanna hemma från jobb, skola och begränsa sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Stanna hemma även om du bara upplever milda symptom. Det är viktigt för att minska risken att andra smittas. Vi behöver hjälps åt att skydda riskgrupper i samhället. Till riskgrupper hör äldre personer samt de som har andra bakomliggande sjukdomar (till exempel hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer och diabetes).

Behöver du sjukvårdsrådgivning bör du kontakta 1177 Vårdguiden. Läs mer om hur och när du bör kontakta vården hos 1177 Vårdguiden.


Källa: Röda Korset

Aktuell information om Corona.


Krisinformation.se

Fem saker du bör veta om Corona Viruset

Källa:Illustrerad Vetenskap

Hjälp till med inköp

Hjäp till med inköp och annat till riskgrupper. Du som behöver hjälp och du som kan hjälpa - Rikstäckande.


Corona Facebookgrupp:

Försäkringskassan - Corona, detta gäller:


Försäkringskassan: 


Om Corona - Stockholm


1177 Vårdguiden: 

SARS-CoV-2

är ett nytt coronavirus som upptäckts i Wuhan, som ligger i centrala delen av Kina och infektionen som orsakas av detta nya virus har fått namnet COVID-19.


Internetmedicin.se

Alternativ vård för virussjukdomar:

Hemgjord, naturlig antibiotika med honung & gurkmeja

Kombinationen av honung och gurkmeja är gammal och har antibiotiska såväl som antivirala egenskaper som hjälper till att förbättra kroppens naturliga immunsvar.

Så länge de är 100% ekologiska kan båda användas för att bekämpa symptomen som orsakas av virus, bakterier och andra patogener som kan göra dig sjuk.


Källa: Stegforhalsa.se


Stefan Sauk - 6 Experter

HEARING den 20/1 -21 med Forum Covid-19


C-vitamin ska testas mot coronavirus

Kurera.se


Inga Pandamier om alla på Jorden var vegetarianer.

Källa: Aftonbladet


12 råd för att förebygga Coronavirus


Källa: Alma Nova


Det fantastiska Silvret, som rensar ut bakterier och virus


Källa: Vitaminer.nu


Lök mot Corona, sant eller inte?


The Onion Testimonial.


Så skyddar du dig mot virus och bakterier.


Källa: Svensk hälsokost.se
 


Kolloidalt silver, enligt många en mirakelkur mot virussjukdomar:

Wikipedia Bra eller dåligt?

Livsmedelsverket.

Kan silver ha antimikrobiell effekt?

Ja, silver i form av joner/salt har antimikrobiell effekt.


Facebookgrupp: Kolloidalt Silver 2.0

Facebookgrupp: Kolloidalt Silver


Se hur Corona började i Kina.

Se hur brutalt den Kinesiska Staten behandlar sina medborgare: 


Källa: Four Corners

Hjälp fattiga och utsatta!

Fattiga barnfamiljer: Giving people.

Stockholms Stadsmission - Matmissionen.

Stockholms Stadsmission.

Food2Change.

Frälsningsarmén.

Solikyl

Karma - Rädda mat i APP store

Svenska Kyrkan

Socialamissionen

Telefon till Socialen i Stockholm, direkt

08-508 25 600 Öppet 08.00-15.00 till Augusti.

Har du redan en handläggare, är det den du ringer.


Så smittsamt är Corona i Lägenhetshus:


Hem & Hyra


Följ Sven Erik Nordins Blogg

Om alternativa metoder för Corona, och vilka systemfel våra politiker och tjänstemän gör för att förhindra Corona.

Svara Doktorn.se


Detta gäller för stöd under Corona för enskilda företag, delaägare till handelsbolag och aktiebolag.


Källa: Företagande.se

Kostnadsfri samtalstjänst för dig med oro, nedstämdhet och stress  i samband med  Coronakrisen.


Vi är en grupp privatpraktiserande psykiater i Stockholm med lång erfarenhet att ta oss an människors oro. Vi arbetar digitalt och kostnadsfritt, även kvällar och helger.

Svenska, engelska, arabiska, franska, tyska, ryska.


Källa: Coronasamtal.se Mycket viktigt att veta för privatpersoner och företagare, om

Corona slår till:

Så här går det till, om och nära anhörig blir sjuk och måste ha sjukhusvård. Ambulansen kommer, du får inte följa med, du får inte besöka din nära anhörig. Din nära anhörig blir totalt isolerad.

Sjukhuset hör av sig en gång per dag till dig via telefon och berättar om tillståndet, och förhoppningsvis överlever din nära anhörig.


Hårt, men den sanna verkligheten, som drabbar många.


En viktig sak i dessa Corona tider är innan någon anhörig blir sjuk, bör man skriva fullmakt till sina konton på sin Bank.

Lån ska betalas, hyra, amorteringar. banköverföringar osv

Finns det täckning på kontot?

Är deklarationen gjord? Begär anstånd.


Om någon anhörig avlider, är testamente utfört?

Vem ska hjälpa familjen om någon ensamstående åker in på sjukhus och blir isolerad en längre tid? Många frågor att lösa ...


Detsamma gäller om man äger ett företag, vem ska ta över om man blir allvarligt sjuk. Har de fullmakt att driva företaget vidare?

Allt detta bör göras innan någon blir sjuk.

Tala med din bank, innan det är försent! 

Covid -19 kan orsaka Hjärnskador


Forskare bekräftar: Covid-19 kan orsaka hjärnskador

Läkare från flera länder har tidigare varnat för att coronaviruset kan orsaka hjärnskador. Farhågorna bekräftas nu i en undersökning från Wuhan i Kina där viruset tros ha uppstått. Enligt forskningsrapporten uppvisar nära 40 procent av de som insjuknat i covid-19 neurologiska skador. Dessa yttrar sig främst som förvirring, delirium och muskelsmärta. De drabbade uppges dessutom ha en förhöjd risk för stroke.


– Studien visar att neurologiska komplikationer är relativt vanliga hos personer med COVID-19, säger Andrew Josephson, professor och ordförande för avdelningen för neurologi vid University of California San Francisco tillika chefredaktör för JAMA Neurology där rapporten publicerats, till UPI.


Han betonar att den som upplever symtom som dessa och vet om, eller misstänker, att de har smittats bör betrakta det som en ”röd flagga” och uppsöka vård.


Bland de med en allvarlig virusinfektion drabbades nära sex procent av stroke, ungefär 15 procent fick demensliknande symtom och cirka 20 procent upplevde svår muskelsmärta, visar rapporten.


Hittills har cirka 1,7 miljoner människor världen över smittats av covid-19 och nära 100 000 har dött av sjukdomen. Även om antalet varierar beroende på land och region, uppskattas att cirka 20 procent av de som smittats behöver sjukhusvård. Av dem upplever cirka fem procent livshotande symtom.


Neurologiska komplikationer

I den nya studien undersöktes 214 patienter med sjukdomen vid tre olika sjukhus i Wuhan under perioden 16 januari till 19 februari. Av de undersökta hade 59 procent andnöd som orsakats av svår infektion i de nedre luftvägarna.


Vad som får människor med viruset att drabbas av neurologiska komplikationer är enligt Josephson oklart. Han anser det dock möjligt att symtomen är resultatet av blodproppar som härstammar från hjärtat.


– Som med all forskning om viruset visar den här studien att vi fortfarande har mycket mer att lära oss. I första hand är det viktigt att människor är medvetna om dessa neurologiska symtom så de kan uppsöka läkare i tid, säger Josephson.


Förhöjd risk

De som uppvisar neurologiska symtom har förhöjd risk att avlida och uppvisar ett snabbare sjukdomsförlopp än de som inte har symtomen. Detta ökar deras behov av vård i ett tidigt skede.


Undersökningen, som är den första detaljerade rapporten om neurologiska förändringar hos inlagda patienter, kan läsas i sin helhet här.


I Italien, som drabbats hårt av viruset, har en speciell ”NeuroCovid”-enhet skapats för att ta hand om patienter som utvecklat neurologiska tillstånd vid universitetssjukhuset ASST Spedali Civili i Brescia, rapporterar European Academy of Neurology..


Viruset kan invadera hjärnan

I en intervju i New York Times berättar Dr Elissa Fory, neurolog vid Henry Ford Health System, att ”viruset i sällsynta fall kan invadera hjärnan”.


Fory berättar i intervjun om en kvinna där viruset orsakat en svullnad i hjärnan, vilket påverkade hennes beteende och uppfattningsförmåga.


Kvinnan blev förvirrad och klagade på huvudvärk. Hennes tillstånd förvärrades snabbt. Efter hjärnröntgen kunde en svullnad konstateras. Kvinnan rapporteras fortfarande vara under intensivvård.


Även i Norge rapporteras att ett flertal patienter uppvisat neurologiska skador orsakade av viruset.


– Vanliga symtom är huvudvärk och yrsel, men även nedsatt medvetenhet, stroke, epilepsi och påverkad motorik förekommer, säger överläkaren och ledaren för norska neurologiska föreningen Anne Hege Aamodt till VG.


I Norge rekommenderas nu sjukhusen förbereda team av neurologer som både kan konsultera och stödja de vanliga corona-avdelningarna, samt vara specialister för ”NeuroCovid”-patienter.

SvaraVidarebefordra


Källa: Hydrogenterapi.se

Läkare Mikael Nordfors -

Läkare skolmedicin och Alternativ Läkare, egen klinik i Malmö och även varit läkare på Vidarkliniken i Järna.

Arbetar bl.a. med Ozon och Vätgas 


Intervju med:

Läkare Mikael Nordfors om Covid-19 & hälsokorruption .

Corona - Botemedel finns.

Förebygga Corona

Lösningen på Covidkrisen är inom räckhåll!

Folkets Ting


MSB:s Arbete med anledning av Coronaviruset.


Källa: MSB

Skatteverket Corona Privatpersoner.


Skatteverket


Skatteverket Corona Företag.


Skatteverket

Facebook - Corona


Facebook

Våld i nära relation - Corona.

För vissa innebär en karantän hemma bara tristess över att vara isolerad. Men för många kan det innebära en betydligt värre och farligare tillvaro. 

Runtom i världen kommer larm om att våld i hemmet ökar när människor isoleras i hemmen. 

Nu agerar franska myndigheterna – och uppmanar till att man ska vända sig till apotek och där uppge kodord för att få hjälp, skriver CNN

Advokat Massi Fritz, som företräder många våldsutsatta kvinnor, säger att många nu behöver hjälp. 

– Vi måste skydda kvinnor och barn bättre och just nu är det så många som har det extra svårt, säger hon.


Källa: Expressen


Länkar till Hjälp.

Kvinnofridslinjen: 020 50 50 50 

Brottsofferjouren: 0200 21 20 19

Terrafem (andra språk än svenska) 020 52 10 10

tjejjouren.se

ungarelationer.se - för dig under 20 år

roks.se - hitta en jour nära dig

unizon.se - hitta en jour nära dig

BRIS - För dig under 18 år

Fempowerment - För de med utomnordiskt ursprung


För Män.

Akillesjouren

Mansjouren

CORONA Spelberoende kan vara extra utsatta i coronatider.

Mycket tid hemma i karantän, generell oro i samhället och ett eventuellt förlorat jobb. Samtidigt ställs stödmöten in på grund av smittorisk. Nu slår Spelberoendes Riksförbund larm. 

Spelberoendes Riksförbund varnar för att coronakrisen kan komma att drabba spelberoende och riskspelare. I vissa delar av landet hålls möten över videolänk, men ordförande Magnus Olausson är ändå oroad. Han misstänker att både riskspelandet och spelandet generellt kommer att öka när många sitter hemma, är oroliga, kanske har blivit permitterad eller varslad.


Källa: Dagens Arena


Länkar till Hjälp.

Spelberoendes Riksförbund

Stödlinjen

Svenska Spel

Malmö - Spelberoende

Spelnykter


Hjälp någon i Riskgruppen att handla: God Hjälp.se

Praktiska saker om Corona - Covid-19

Sitter du i karantän och vill ha Smitt-bärarpenning från Försäkrings-kassan, kräver de läkarintyg från första dagen.


För att ha rätt till smittbärarpenning måste en läkare ha beslutat att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronavirussjukdomen covid-19 räknas.


För att få smittbärarpenning krävs fortfarande ett läkarintyg från första dagen som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta.


Om du är sjuk och inte kan jobba, ska du ansöka om sjukpenning. Logga in på dina sidor och läs mer.


Källa: Försäkringskassan

Alternativ vård - Hur före-bygger vi Corona - Covid-19?

Handbok för Covid-19

Handbok för Covid-19, framtagen av Kina, för vården, läkare, politiker och tjänstemän. Den är på engelska.

Handbok Covid-19

Källa: Hydrogenterapi.se

Det får du göra, och inte det.

Är det ok att gå till frisör och tandläkare?Är du över 70 år och tandbesväret inte är akut så är det läge att vänta med tandläkarbesöket. Frisören kan gott vänta också.


Källa: Land.se
Svenskt Näringsliv: 

Läget för svenska företag är akut. Svenskt Näringsliv arbetar med att ta fram konkreta krisåtgärder. Här hittar du våra förslag och annan viktig information till dig som företagare.


Svenskt Näringsliv


Verksamt.se för Företagare

Hjälp och rådgivning nära dig.

Många regioner och organisationer erbjuder nu företagare olika insatser och stöd med anledning av coronaviruset. Du kan också få kostnadsfri rådgivning om du vill diskutera ditt företags situation. Välj din region i menyn eller i listan nedan.

Kommunalt stöd


Med hänsyn till coronaviruset har många kommuner tagit fram egna åtgärder för att underlätta för dig som företagare. Besök därför gärna din kommuns webbsida för att se vad som gäller lokalt för dig.

På varje regions sida hittar du kontaktuppgifter till den organisation eller rådgivare som bäst kan hjälpa dig utifrån din situation och dina behov. Varje region har sitt unika stöd.


Verksamt.se 

Forskare undersöker om brist på

D-vitamin kan öka risken att bli svårt sjuk i corona.

Flera preliminära studier antyder att ett sådant samband kan finnas och det ska även utredas i Sverige.

”Jag ser inte varför man inte kan ta extra tillskott nu i coronatider”, skriver forskaren och läkaren Peter Bergman.


Källa:Aftonbladet

Är detta sanningen om Covid-19?

DOCTOR WHO PREDICTED COVID-19 ANSWERS ALL. Youtube

Vaccin mot Covid - 19  För eller Emot?


Se denna film som visar upp skrämmande fakta om hur Bill Gates Foundation och andra makter prövar vaccin på befolkningen i Indien och Afrika. De ska få fram ett vaccin mot Covid - 19 för att vaccinera hela Jordens befolkning, och bryr sig inte om vilka följdsjukdomar vaccinet ger, mycket handlar om att minska Jordens befolkning, och tjäna ännu mer pengar.


Dessa stora makter försöker stoppa filmen på alla möjliga sätt, så för att få fram filmen måste man forcera på många olika sätt för att kunna se den, de varnar också för virus, där våra virusprogram inte har upptäckt något virus i filmen.


Plandemic Indoctornation är uppföljaren till dokumentärfilmen Plandemic, ett spektakulärt journalistiskt gräv som avslöjar bakgrunden till och genomförandet av coronakampanjen och som visar på ett bedrägeri av gigantiska mått. För att säkerställa filmen är den upplagd på en plattform som inte tar bort den. Det krävdes dock att dela upp den långfilmlånga dokumentären i tre delar om 25 minuter vardera. Detta är den tredje och sista delen.


Plandemic 3: Indoctornation

Folkhälsomyndigheten  okt. 2020

Personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler.

FolkälsomyndighetenMiljö och Hälsa Partiet

MOHP.SE

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

2021-01-27

Nytt beslut inom EU och Vaccin


Nu får inget land eller regering inom EU tvinga någon att ta vaccinet. De får inte trakasera eller diskriminera någon som inte tagit vaccinet.

Samtidigt ska de upplysa alla medborgare om dessa rättigheter....

Detta innebär att ett vaccinpass inte är möjligt!!! 

Nya Fria Tider.nu

Se filmen om vilka makter som står bakom Covid-19


I början på filmen visar Bill Gates Foundation en film om en tilltänkt pandami, som börjar i Brasilien på en grisfarm....


Plandemic 2: Indoctornation

Covid-19 – när ska jag söka vård?

De flesta som smittas av covid-19 blir inte allvarlig sjuka. Det är först om din situation blir värre under den tid du sitter i hemkarantän med så kallad egenvård som du ska ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Om du har mycket svårt att andas, ring direkt till 112. Källa: DN