Elöverkänslighet & Trådlös teknik

Elöverkänslighet och trådlös teknik

Elöverkänslighet - Ett växande problem och eventuellt cancerframkallande.

Allt fler människor mår dåligt i IT-miljö och vid användning av elektrisk/elektronisk utrustning. Vanliga symptom är hudbesvär, huvudvärk, eller influensaliknande symtom, illamående, yrsel eller ljuskänslighet. Många får symtom från nervsystemet; upplevd stress, försämrat korttidsminne, koncentrationsproblem och onormal trötthet/utmattning.


All elektrisk utrustning avger elektromagnetiska fält. Mobiltelefoni och utrustning för trådlös kommunikation avger högfrekvent elektromagnetisk strålning och mikrovågor. Många forskningsresultat visar att elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning allvarligt kan påverka vår hälsa.


Minst 200.000 svenskar, eller 3.1% av Sveriges vuxna befolkning, uppgav i en hälsoenkät att de är överkänsliga för elektriska/magnetiska fält (Miljöhälsorapport 2001/Hälsoenkät 1999).  Enligt Socialstyrelsen senaste rapport från 2009 har vi nu c:a 3.2% elöverkänsliga, vilket med en befolkning på 9 miljoner blir nära 300 000 drabbade, 0.4% eller c:a 36 000 hade svåra besvär. (Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2009/Hälsoenkät 2007, du hittar hela rapporten på www.socialstyrelsen.se)


Nationalencyklopedin (NE)


I Nationalencyklopedin går att läsa om elöverkänslighet: Under 1980-talet har man i olika undersökningar studerat huruvida bildskärmsarbete skulle kunna leda till vissa lättare och relativt vanliga hudbesvär. En viss ökning av subjektiva besvär har kunnat konstaterats, medan man inte kunnat påvisa någon ökning av frekvensen diagnostiserade hudsjukdomar. På senare år har uppmärksamhet även inriktats på en mindre grupp bildskärmsanvändare som angivit mer uttalade hudproblem (rödflammighet, hetta, stickningar, klåda, stramhet, värk etc.), oftast i kombination med symptom från nervsystemet (yrsel, trötthet, huvudvärk, nedstämdhet etc.). Besvären har inte enbart varit bildskärmsrelaterade; även närhet till elledningar, elektriska apparater, lysrör m.m. har angetts vara utlösande faktorer. Många personer med dessa besvär är allvarligt påverkade och har varit sjukskrivna under långa perioder. Bland de drabbade själva har termen ”elöverkänslighet” präglats, eftersom en minsta gemensamma nämnare skulle kunna vara en reaktion mot elektricitet. De som drabbats av sådana symptom har bildat Föreningen för el- och bildskärmsskadade. Inom elindustrin har man, på grundval av mängden inkommande klagomål från allmänheten, gjort bedömningen att det skulle kunna finnas mellan 2 000 och 10 000 ”elöverkänsliga” personer i landet. BKe


Försäkringskassan/Solid: Om Nya Diagnoser/Elöverkänslighet


Elöverkänslighet definieras idag som besvär och ohälsa som drabbar vissa individer i närheten av eller vid användning av elektrisk utrustning. De mest framträdande symtomen är hudbesvär och kognitiva problem. Hudbesvären beskrivs som värmekänsla, ”kokande hud”, stickningar, sveda, värk på djupet framför allt i ansiktet. Övriga besvär är ljuskänslighet, synbesvär samt trötthet/svaghet, hjärtklappnings- och svimningsbenägenhet, yrsel, huvudvärk, ev. även svettningar/frossa. De kognitiva problemen innebär minnes-, koncentrations- och inlärningsstörningar. ”Man greppar inte saker som förr!”


Oavsett det ofärdiga vetenskapliga läget finns de elöverkänsliga som patientgrupp. De Elöverkänsligas Riksförbund har drygt 2000 medlemmar men det inofficiella antalet el.överkänsliga i Sthlms Län skattas till 19.000!


Källa: Elöverkänsligas Riksförbund

Covid-19 – när ska jag söka vård?

De flesta som smittas av covid-19 blir inte allvarlig sjuka. Det är först om din situation blir värre under den tid du sitter i hemkarantän med så kallad egenvård som du ska ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Om du har mycket svårt att andas, ring direkt till 112. Källa: DN

Strålskyddsstiftelsen

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att skydda människor och miljö mot skadliga former av elektromagnetiska fält och elektromagnetisk strålning, exempelvis mikrovågsstrålning från trådlös teknik genom att informera om risker och publicera rekommendationer. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt ger rådgivning åt enskilda individer och organisationer.

Elöverkänsligas Riksförbund

All elektrisk utrustning avger elektromagnetiska fält. Mobiltelefoni och utrustning för trådlös kommunikation avger högfrekvent elektromagnetisk strålning och mikrovågor. Många forskningsresultat visar att elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning allvarligt kan påverka vår hälsa.

Strålsäkerhetsmyndigheten


Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Elöverkänslighet och trådlös teknik


Vanliga rubriker av de intressenter som bevakar vad el och strålning gör för oss människor, djur och natur : Ericssoningenjör blev sjuk av WiFi-strålning. Erkändes av domstol. Läkare bekräftar stor ökning av sköldkörtelcancer. Så här vilseleder Strålsäkerhetsmyndigheten om strålning i skolan. Fransk myndighet varnar för faror för barn med trådlös teknik. Elektromagnetiska fält ökar risken för Alzheimers, ALS och cancer. Mobilanvändning ökar risken för cancer i huvud-halsområdet. Wifi installeras överallt – Sverige kränker de mänskliga rättigheterna. Frankrike ger elöverkänsliga rätt till handikappbidrag. Internationell konferens om elöverkänslighet i Bryssel. Ethan 10 år från Nya Zeeland dog i hjärntumör efter att ha sovit med en wifi-uppkopplad Ipod under huvudkudden. Cancerläkare berättar om unga kvinnor som fått bröstcancer där de förvarat mobiltelefonen.

Det är en skrämmande utveckling inför framtiden med fler och fler tekniska produkter...


Allt fler människor får sjukdoms-symtom på grund av exponeringen för elektromagnetiska fält (EMF). De första besvären brukar visa sig i samband med användande av dator, mobiltelefon eller annan utrustning som avger skadliga EMF.


Andelen vuxna personer med hälsobesvär av EMF är enligt offentliga undersökningar mellan 3 och 9 % av Sveriges befolkning. Personer som blivit elöverkänsliga kan reagera på olika sätt och vid olika typer av exponering. Källa: Elöverkänsligas Förbund.