Ensamhet

Ensamhet skadar vår hälsa. Ensamhet kan vara svår att bära och den kan ge såväl psykiska som fysiska symtom. – Det är vanligt att folk klagar på brist på en kärlekspartner men tillgång på sociala nätverk verkar ha större betydelse, säger Bengt Brülde, professor i praktisk filosofi
Källa: 1177


Vänskap

Vänskap är en social relation i vilken de båda parterna känner tycke för varandra och hyser ömsesidig tillit och respekt. Innebörden av ordet vänskap har i västerländsk historia förändrats från Aristoteles vida kärleksbegrepp philia [1] till att i dag närmast motsvara en privat kamratrelation.
Källa: Wikipedia

Kärlek

Kärlek i ordbok från 1870: Betydelse: Brinnande känsla af ömhet och tillgifvenhet för en person; äfven den brinnande känsla af ömhet och begär, väckt af skönhetssinnet och fortplantningsdriften, som en person af ena könet hyser för en person af det andra. Nu vet vi även att samkönade kan ge varandra kärlek. Källa: Synonymer.se