Kärlek

Kärlek är ett spektrum av känslor och attityder som präglas av ömhet, tillgivenhet, samhörighet och villighet till uppoffring. Kärleken kan vara riktad mot abstrakta ting som konst eller en nation, mot mer allmänna konkreta ting som naturen eller en sportklubb eller till mer specifika konkreta objekt som ens hem, ens husdjur eller en nära medmänniska, inklusive den egna personen. Kärlek i dess olika varianter är ett ofta återkommande tema inom litteratur, film och sång. Källa: Wikipedia

Vad är kärlek?

Vi hör ofta att kärlek är följden av en rad kemiska och fysiologiska reaktioner i hjärnan och kroppen, som startas vid åsynen av eller tanken på en viss person. Kärlek är till exempel när hjärtat slår snabbare till följd av frigörandet av adrenalin, när vi dras till en viss person på grund av frigörandet av dopamin, samtidigt som vi blir mer impulsiva på grund av ett försvagande av pannlobens kontrollfunktioner. Men det finns åtskilliga teorier om kärlek i både filosofihistorien och den moderna filosofin, som inte använder fysiologin som en utgångspunkt för att beskriva kärleken. Källa: Aspekt.nu

Hur känns det att vara kär?

Det brukar hända saker i kroppen när du är kär, men det kan kännas olika för olika personer. Det kan till exempel kännas varmt, härligt eller pirrigt. Du kan känna dig pigg, modig och lycklig, eller lugn och nöjd. Du kan också känna dig blyg och nervös. Du kanske tänker så mycket på den eller dem som du är kär i att du får svårt att koncentrera dig eller tänka på annat. En del personer får svårt att äta eller sova när de är kära. Det brukar kännas bra att vara nära eller prata med den som du är kär i. Då kan det ibland kännas som att hjärtat slår snabbare än vanligt och du kan bli skakig, rusig eller kåt. Källa: UMO.se