Se den hjälp vi kan ge dig

 • Våld i nära relation
 • Hedersrelaterat våld
 • Barnens rätt i samhället
 • Gängrelaterat våld, lämna gängmiljö & kriminalitet. Sekter - Att hoppa av en sekt
 • Sorg & sorg arbete
 • Självmord och självmordsförsök
 • Psykisk ohälsa
 • Mobbning, barn & vuxna
 • Självskadebeteende
 • Ätstörningar
 • Ensamhet, vänskap & kärlek
 • Hemlöshet
 • Nykter & drogfri  
 • Skuldsanering, söka pengar från fonder & stiftelser
 • Sjukdom, Försäkringskassan & AFA
 • Strålning, mobilmaster, elöverkänslighet & hälsoskador
 • Cancer & andra livshotande sjukdomar
 • Covid-19, Corona, vaccin & Biverkningar
 • Pension, bostadsbidrag & övriga bidrag