Skilsmässa

Skilsmässa - Ett laddat ord

Skilsmässor är vanliga idag, men ändå är det svårt att vänja sig. Man har gift sig för att man trodde att det skulle vara till döden skiljer oss åt och skilsmässan är ofta tuff att gå igenom. Man förlorar inte bara kärnfamiljen utan även många släktingar, vänner och traditioner som var knutna till familjen. Men hur tar man sig igenom skilsmässan när det är som mörkast och hur kan man hjälpa någon annan på bästa sätt? Källa: Kurera.se


Hur går en skilsmässa till?

Första steget är att ta beslutet om att skiljas.

Som par behöver man dock inte vara överens, det räcker att en vill skiljas. Om man har barn behöver man ta en del beslut rörande dem, t ex över deras framtida boendesituation och hur och när de ska umgås med respektive förälder. I de fall man som par inte alls kan komma överens kan det bli frågan om t ex en vårdnadstvist. Källa: Skilsmässa.se

Tips - Råd - länkar för en skilsmässa!

Ansökan om skilsmässa - Hur går det till?

När man vet hur man vill ha det så är det dags att ansöka om skilsmässa, eller äktenskapsskillnad som det heter på advokatspråk.

För homosexuella finns det två olika former av skilsmässoansökan beroende på när äktenskapet / partnerskapet ingicks.


Ansökan kan se enkel ut vid första anblick, men det krävs att man har bra koll på vilka saker man ska ta ställning till, så att allt blir rätt. Det går att göra ansökan utan jurist eller utan advokat, men det kräver att man läser på ganska ingående. Många orkar inte sätta sig in i juridiken under en skilsmässa, då det ofta är mycket påfrestande och det är andra saker man måste tänka mer på, t ex barnen och boendesituationen.


Privat juridisk rådgivning är väldigt dyrt, men det finns långt billigare alternativ som gör skilsmässan enkel och smidig genom att upprätta alla handlingar som behövs. Det enda du behöver göra är att fylla i ett antal frågor online på deras hemsida. Dokumenten skickas hem för påskrift.

Därefter skickas alla dokument in till den tingsrätt ni tillhör.


Om det inte krävs en så kallad betänketid tar tingsrätten direkt beslut i frågan, ofta inom ett par veckor. Därefter meddelas dom, och ni är skilda. I komplicerade fall kan dock dyr advokathjälp vara oundviklig.

I samband med en skilsmässa, eller vanligare efter den, måste man även dela upp sina gemensamma tillgångar. Detta görs genom en så kallas bodelning. Källa: Skilsmässa.se