Ljuset i tunneln.se

Ljuset i tunneln är en hjälporganisation/portal som ska hjälpa människor som är i en livskris och behöver hjälp.

Hemsidan är under uppbyggnad!

Vad är en livskris?

Här är en länk till de flesta hjälporganisationer


Tänk på detta när du skänker pengar till Biståndsorganisationer. Lönelistan 2022: Så höga är bistånds­chefernas löner. Årets topplön bland landets biståndschefer ligger på 211 105 kronor i månaden. Det är fem gånger mer än den chef som har lägst lön, visar OmVärldens stora lönekartläggning. Källa: Omvärlden

Pengarna är slut. Du klarar inte att betala Dina räkningar. Du kan inte försörja familjen. Du har tagit på dig för mycket skulder. Du är långtidssjuk, och mår psykiskt dåligt. Du funderar på att göra något drastiskt med ditt liv, men det är inte den vägen du vill gå, du vill ha hjälp och stöd. Vi hjälper dig ur din kris! Det finns hjälp att få, och det är inte så dramatiskt som Du tror. Du har nära anhöriga som mår dåligt eller så är det du själv som mår dåligt, fysiskt och psykiskt. Vi hjälper dig med din kris. Du har precis skilt dig, och vet inte vad du ska göra, eller vad som kommer att ske. Vi hjälper dig. Du känner dig ensam och vill ha hjälp att komma ur din situation, vi hjälper dig.Du sitter fast i en gängmiljö och begår kriminella handlingar varje dag, och vill ur denna situation, vi hjälper dig. Du är med i en religiös sekt och vill lämna den. Ljuset i tunneln hjälper dig. Dina föräldrar och dina bröder övervakar dig varje dag, och du behöver hjälp. Vi hjälper dig. Du har en partner som är våldsam mot dig dagligen. Vi hjälper dig ur din situation. Ljuset i tunneln finns för dig.


Ljuset i tunnel.se 
En blivande insamlings förening

Ljuset i tunneln ska via samarbetspartners, länkar, andra hjälporganisationer, eget arbete, volontärers arbete, egna butikers försäljning och människors egna livsberättelser hjälpa alla människor i sin livskris, främst ekonomisk! Vi ska ta fram verktygen och det stöd som behövs, Vi värnar om traditionella arbetsredskap och alternativa metoder för att få fram bra resultat i din krishantering. 


Hemsida och organisation

Hemsidan och organisationen är under uppbyggnad! Vi kommer att starta en insamlingsförening som ska vara klar till våren 2024. Målet är att vi i huvudsak ska hjälpa s.k. "Fattigpensionärer", ensamstående med barn, hemlösa, hemlösa med djur och de människor som för en kamp mot Försäkringskassan, AFA och andra organisationer som inte hjälper människor, som har rätt till den hjälp som lagar och regler gör gällande. Om Du vill vara delaktig i denna process, skriv lite om dig själv och vad du kan bidra med: info@ljusetitunneln.se Nu håller vi på att sammanställa stadgar och kontakta en bank för bankgiro, swish och andra sätt för samla in pengar. Bilder = www.pixabay.com