Nykter - Alkoholberoende

Med alkoholberoende menas att man fortsätter att dricka mycket alkohol, trots att det har negativa effekter på ens hälsa, relationer och sociala förhållanden. Den som är beroende har ofta sug efter alkohol och svårt att begränsa mängden alkohol. Ofta, men inte alltid, utvecklas en tolerans för alkohol, så att man behöver dricka mer för att uppnå samma effekt, eller abstinens, som kan innebära en mängd obehagskänslor då man slutar dricka. Beroende innebär för många att alkoholen får en central roll i livet på bekostnad av sådant som tidigare var viktigt, exempelvis relationer, karriären eller fritidsintressen. Den som är beroende vet i många fall att alkoholen är ett problem, men kan ändå inte begränsa eller sluta dricka alkohol.

Källa: Alkoholhjälpen 

Barnens hjälp när föräldrar har alkoholproblem, se vår sida: Barnens Rätt


Drogfri - Drogberoende 

Det finns olika sorters droger. Det kan till exempel vara tabletter, pulver, något du röker eller något du dricker. Några exempel är cannabis, amfetamin, heroin, ecstasy och kat. Vissa starka smärtstillande läkemedel och sömntabletter räknas som droger, till exempel tramadol och bensodiazepiner, som också kallas benso. Vissa droger kan göra att du känner dig lugn och trött, och glömmer omvärlden. Du får sämre minne och svårare att tänka, om du använder drogerna ofta. Andra sorters droger gör att du känner dig pigg, lycklig eller får bättre självförtroende en stund. Du kan också få ont i huvudet, feber, känna att hjärtat slår snabbare eller få svårt att andas. Droger skadar kroppen på olika sätt. Hjärnan, andningen och hjärtat kan påverkas. Vissa saker kan du märka själv, som att du blir trött eller somnar, eller kräks. Du kan också få hjärtklappning, kramp eller bli medvetslös. Det kan vara allvarligt och det finns risk att dö av vissa droger. Vissa saker märks inte lika direkt. Om du röker cannabis kan du till exempel få svårt att minnas saker och att koncentrera dig. Det kan påverka hur det går för dig i skolan, på jobbet eller i andra aktiviteter. Du kan börja må dåligt psykiskt av att använda droger. Källa: UMO.se Barnens hjälp när föräldrar är missbrukare och har drogproblem, se vår sida: Barnens Rätt