Cancer

När en cell blir gammal och dör, ersätts den med en ny, precis likadan cell. Den nya cellen gör samma viktiga arbete som den gamla cellen. Det bildas nya celler i kroppen hela tiden. Det sker genom att cellerna delar sig.

Cancer är celler som börjar göra fel. Ibland börjar en frisk cell göra fel. Den vet inte när den ska sluta dela sig. De nya cellerna sköter inte sina jobb som de ska. De fortsätter att dela sig. 

De nya cellerna blir fler och fler. Efter en tid blir de till en liten klump av celler. Den klumpen kallas tumör. Tumören fortsätter att växa och till slut är den så stor att man kan se eller känna den. Alla tumörer är inte cancer. Tumörer kan vara ofarliga. Källa: Cancerfonden


Cancersjukdomar

Det finns cirka 200 olika cancersjukdomar. Sjukdomen cancer kan börja i celler i olika delar av kroppen. Olika sorters cancer kan ge väldigt olika symtom. Sjukdomen får olika namn beroende på var i kroppen den sitter. Källa: Cancerfonden Cancersjukdomar
Symtom & Tecken

Cancer utvecklas under lång tid. Det kan ta 20 år eller mer från den första sjuka cellen tills en tumör upptäcks. Därför dröjer det ofta länge innan man får några symtom.
  • Ju tidigare en cancer upptäcks, desto större möjlighet är det att kunna sätta in en behandling.
  • Därför är det bra att vara observant och söka vård om du upptäcker förändringar på din kropp.
 Källa: Cancerfonden Symtom & Tecken

Upptäck Cancer

För att upptäcka cancer kan många olika undersökningar bli aktuella. Blod- och vävnadsprover analyseras och kroppens organ avbildas för att ställa rätt diagnos. Källa: Cancerfonden - Så upptäcks cancer

Cancerbehandlingar

I dag finns det fyra vanliga sätt att behandla cancer. Operation, strålbehandling, immunterapi samt med läkemedel som cytostatika, målinriktade läkemedel och hormonbehandling. 

Källa: Cancerfonden - Cancerbehandlingar


Länkar - Traditionell vård

S