Ljuset i tunneln.se

Ljuset i tunneln är en hjälporganisation/portal som ska hjälpa människor som är i en livskris och behöver hjälp. 
Livskris - Depression - Skilsmässa - Missbruk

Depression, ångest och psykisk ohälsa: Du har hälsoproblem eller har drabbats av en svår sjukdom. Du har en dålig relation.
Du ligger i skilsmässa. Du ha ett spelberoende.
Du tar ett flertal telefonlån och kommer inte ur ekorrhjulet. Du har inte råd att betala dina skulder. Du trivs inte på jobbet. du har blivit varslad eller uppsagd. Du är arbetslös. Du är beroende av alkohol eller droger. Du känner dig mobbad eller diskriminerad. Du är bostadslös.
Du är utbränd eller på väg att bli. Ljuset i tunneln.se hjälper dig ur din depression

Ljuset i tunneln.se