Ätstörningar

En ätstörning kan innebära att du tänker mycket på din kropp och vad du äter. Den påverkar och skadar både din kropp och hur du mår psykiskt. Men det finns hjälp att få, och du kan bli av med sjukdomen om du söker vård.Källa: 1177

Aneroxi

Anorexi är en ätstörning. Den innebär att du försöker svälta dig för att gå ner i vikt, trots att du väger mindre än vad som är hälsosamt för din längd och ålder. Anorexi kan vara livshotande om du inte får behandling. De flesta som får behandling blir friska. 

Att utveckla en ätstörning kan ske snabbt eller över en längre tid. Ibland kan det vara svårt att veta om någon har en ätstörning. Källa: 1177


Bulimi

Bulimi är en ätstörning som innebär att du hetsäter och sedan försöker göra dig av med maten. Bulimi kan påverka hur du mår psykiskt och ge allvarliga skador på kroppen om du inte får behandling. De flesta som får behandling blir friska. Källa: 1177

Hetsätningsstörning - BED

Du kan ha hetsätningsstörning om du ofta och återkommande äter utan att kunna kontrollera dig, och får i dig stora mängder mat på kort tid. Hetsätningsstörning kan leda till fysisk och psykisk ohälsa om det inte behandlas. De flesta som får behandling blir friska. Källa: 1177

Länkar

 • 1177Hur vet jag att jag har en ätstörning? Du kan ha en ätstörning om du tänker mycket på din kropp och din vikt och är sträng och dömande mot dig själv. Det syns inte alltid utanpå att du har en ätstörning. Det kan också vara svårt att själv se och förstå att du har en ätstörning eftersom den kan komma gradvis under en längre tid
 • UMO -  Här hittar du information om ätstörningar
 • Ätstörning.se - Somliga utvecklar ätstörningar i samband med sitt idrottande. När detta sker påverkas inte enbart den psykiska och fysiska hälsan utan även förmågan att prestera som idrottare
 • BUP.se - Det finns flera typer av ätstörningar och de kan yttra sig på olika sätt. En ätstörning sitter inte i ens utseende eller vikt – snarare handlar det om känslor och tankar
 • Frisk & Fri - En ätstörning syns sällan utanpå och den kan drabba alla, oberoende av ålder, kön och bakgrund. Den påverkar både dig som är närstående och dig som är drabbad. Frisk & Fri finns här för att ge dig stöd genom att lyssna och dela med oss av vår egen erfarenhet
 • Karolinska Institutet/ Forskning - Ätstörning är ett samlingsnamn på flera olika psykiatriska diagnoser kopplade till mat, vikt och kroppsuppfattning. För den enskilda individen kan problemen ta sig väldigt olika uttryck
 • KRY.se - Det är tufft att bara se på när någon du bryr dig om kämpar med ätstörningar – samtidigt som det kan vara svårt att veta hur du kan hjälpa till. Vår psykolog delar med sig av sina bästa råd för hur du stöttar någon med en ätstörning
 • Akademiska.se - En ätstörning är en psykiatrisk sjukdom som kan leda till allvarliga konsekvenser om den inte behandlas. Snabba insatser är därför viktiga för att bryta ett beteendemönster som i sämsta fall kan leda till ett kroniskt tillstånd. Det finns fortfarande inte så mycket kunskap om varför man får en ätstörning. Däremot har vi stor kunskap om hur man kan bli frisk från en ätstörning och det är det vi lägger tonvikten på i behandlingen
 • MIND.seDet finns många olika skäl till att utveckla en ätstörning. Det kan hänga ihop med personliga saker som hur man hanterar känslor som sorg eller ilska eller relationer till andra människor, men det kan också vara en reaktion på hur mat, kontroll och utseende värderas i samhället. Kraven på att ha ett perfekt utseende och ett fläckfritt liv, samtidigt som vi omges av ett konsumtionsmässigt överflöd och förväntas kontrollera våra behov och känslor kan kännas omöjliga att leva upp till. Det kan börja som ett kontrollbehov, där du försöker styra ditt ätande. Men med tiden börjar kontrollbehovet styra dig
 • Ahum.se - När tankarna och handlingarna som handlar om mat och vikt innebär att man har svårt att klara av sitt liv på ett eller annat sätt är det aktuellt att prata om en ätstörning. En ätstörning har en negativ påverkan på den psykiska såväl som den fysiska hälsan
 • Behandling: Nina - Våra behandlare arbetar enbart utifrån evidensbaserade metoder. I psykologisk behandling är det samtidigt viktigt att vara lyhörd för klientens unika behov. Vårt mål är därför att forma ett individanpassat behandlingsupplägg som passar just dig
 • Behandling: Aleris - Vi kan erbjuda dig individuellt anpassat stöd för att bli fri från din ätstörning eller komma tillrätta med det som du upplever som problematiskt. Har du till exempel hamnat i en situation där begränsningar och kontroll styr din vardag, eller upplever du svårigheter kring din relation till kroppen som hindrar dig från att leva ett liv fritt är du välkommen att söka till oss. Vi kan även erbjuda stöd till dig som förälder om du har det svårt att hantera konflikter eller känslor som kan uppstå i samband med att ens barn mår dåligt
 • Behandling: SophiahemmetFör 25 år sedan tog Cecilia Bergh emot sin första anorexipatient. I dag är hennes metod den behandling som visat sig vara mest effektiv vid ätstörningar. 75 procent av patienterna blir symtomfria. Nu öppnar Mando en klinik vid Sophiahemmet
 • Mando.se - Mandometermetoden skiljer sig ifrån gängse synsätt genom att vi visat att de psykiska symptomen som ångest, depression och tvångsbeteenden är följder och inte orsaker till ett förändrat ätbeteende och försvinner när ätandet och mättnadskänslan normaliserats. Behandlingsutfallet är samma oavsett diagnos. Cirka 75% av patienterna kommer att gå i remission (vara symptomfria) och cirka 10% av dessa kommer att återfalla under en uppföljningstid av fem år
 • Behandling: Capio.se - Vi på Capio Ätstörningscenter Varberg har lång erfarenhet av ätstörningar och arbetar med KBT-E, Kognitiv Beteendeterapi utvecklad för ätstörningar. Studier visar att det är en effektiv och lyckad behandlingsmetod oavsett ätstörningsproblematik. Behandlingen fokuserar på de tankar och beteenden som håller ätstörningen igång och fungerar därför bra oavsett ätstörningsdiagnos
 • Behandling: Hammerlidpsykoterapi.se - När tankar på mat, kropp och vikt har tagit över din tillvaro behöver du professionell hjälp. Vi träffas inledningsvis vid 1-2 tillfällen för att kartlägga dina behov och svårigheter
 • Behandling: Segesholm.se - Segesholms behandlingshem vänder sig till unga kvinnor i åldern 14-19 och 17-24 år från hela landet med psykosociala problem eller där nedanstående problem resulterar i psykosociala problem
 • Alltid Sedd - Alltid Sedd är en ideell förening som arbetar uppsökande mot ungdomar som säljer sex eller utsätter sig/utsätts för annan sexuell exploatering på internet
 • Safe Sport Sweden - Vår vision är att varje idrottsutövare skall kunna utöva sin idrott under trygga och säkra former och få den hjälp och det stöd som behövs om de trots det utsätts för psykiska-, fysiska- eller sexuella övergrepp i eller i anslutning till idrotten.