Gängrelaterat våld, lämna gängmiljö och kriminalitet

Sekter - Att hoppa av sekter

Gängrelaterat våld - Lämna gängmiljö & kriminalitet

I stort sett dagligen drabbas Sverige av mycket grova brott. I parallellsamhällen frodas organiserad brottslighet och klansystem.I vardagen upplever människor stor otrygghet när gängen gör anspråk på hela stadsdelar och rena avrättningar sker på öppen gata. Otryggheten påverkas också av rån, inbrott och annan kriminalitet. Mest drabbade är de som utsätts för brotten. Men även vänner, familj och hela det kringliggande samhället drabbas hårt. Vid sidan av det personliga lidandet drabbas också ekonomin av brottsligheten. De direkta kostnaderna för rättsväsen, polis och fängelseplatser är kända, men de indirekta kostnaderna riskerar att vara ännu större. När brottsligheten kopplar grepp om hela stadsdelar försvåras eller omöjliggörs ett lokalt näringsliv. Investeringar riskerar att utebli när otryggheten är stor. För varje människa som drabbas av brott och för varje barn som rekryteras till organiserad brottslighet riskerar samhället gå miste om arbetsinsatser och belastas med kostnader för till exempel vård och socialtjänst. Källa: Riksdagen

Sekter

Tina Nyström väg var tidigt tydligt utstakad. Hon skulle gifta sig och föda barn – allt annat var otänkbart i den religiösa sekten Plymouthbröderna. Men Tina gäckade förväntningarna och är i dag chef inom konsultmäklarbranschen. Källa: Kollega.se

Länkar

 • Regeringen.se - 34-punktsprogrammet: Regeringens åtgärder mot gängkriminaliteten - 2022-06-21
 • BRÅ - Organiserad brottslighet utförs av någon form av kriminell grupp som begår brott i syfte att göra vinst. Eftersom syftet framför allt är att tjäna pengar är vissa brott mer givna än andra
 • Riksdagen - Samhällsekonomiska konsekvenser av brottsligheten
 • SVT - En person som i 15 års tid är gängkriminell kostar samhället drygt 23 miljoner kronor
 • RAV.se - Riksorganisationen för våldsdödade - Stöd och information
 • KRIS - Vi är en kamratförening bestående av före detta kriminella och missbrukare, som hjälper människor som friges från fängelse att hålla sig borta från kriminalitet och droger genom att erbjuda dem ett nytt, hederligt och drogfritt socialt nätverk
 • UNGA KRIS - Vi jobbar förebyggande mot droger och kriminalitet. Detta innebär att vi sätter nykterhetskrav på våra medlemmar. Alla våra aktiviteter sker i drogfria miljöer
 • 1177 Kriminalitet - Att begå en kriminell handling innebär att på något sätt bryta mot lagen. När någon i familjen begår ett brott påverkas ofta resten av familjen på olika sätt. Om du själv har blivit utsatt för ett brott kan du ofta behöva stöd och hjälp efteråt
 • Polisen.se - Vid dödligt våld finns en särskild arbetsmetodik som tydligt beskriver hur en utredning ska genomföras
 • Kriminalvården, forskningsrapport - Vägen ut ur gängen - Om manligheter, broderskap och svikna förhoppningar. Forskning och utvärdering inom Kriminalvården
 • Göteborg Stad - Stöd vid avhopp från kriminella gäng, Vi stödjer dig som vill lämna en kriminell gruppering och börja om i livet
 • BRÅ - Stöd till avhoppare i kriminella grupperingar
 • Fryshuset - Stöd till anhörig
 • Fryshuset - Information till dig som vill lämna "Gänget" - Du har bara ett liv och det är ditt. Tillsammans med oss kan du göra en bestående förändring i ditt liv och lämna det destruktiva livet bakom dig. Det är aldrig försent
 • Avhoppare.se - Information för dig som vill hoppa av. Vill du lämna det kriminella livet bakom dig och påbörja en ny bana, fritt från kriminalitet? Här hittar du information om hur du kan gå tillväga
 • Samverkande organisationer för avhoppare - Samverkan och hjälporganisationer
 • CVE - Center mot våldsbejakande extremism
 • Hjälpkällan - Att lämna en sekt
 • Specialnest.se - Psykologen Håkan Järvå menar att det finns olika brister
 • Helena Löfgren KBT - Att behandla avhoppare från sekteristiska sammanhang
 • UR Samtiden - Sekter och livet efter avhoppet
 • Kollega.se - Tina tog sig ur sekten
 • Nattvandrarna.se
  Polisen.se