Hedersrelaterat våld

Alla former av våld och förtryck ska motverkas och bekämpas. Att särskilt belysa det hedersrelaterade våldet och förtrycket innebär inte att det är värre än eller väsensskilt från annat våld i nära relation. Det finns både skillnader och likheter, men för att kunna möta de som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck på ett säkert och adekvat sätt måste vi se deras specifika behov, liksom de individer vi har framför oss. Källa: Hedersförtryck.se

LÄNKAR - SE ÄVEN VÅLD I NÄRA RELATION

 • Hedersförtryck.se -  I Sverige ska alla flickor och pojkar, kvinnor och män ha samma rättigheter och möjligheter att bestämma över och påverka sina egna liv
 • GAPF - Glöm aldrig Pela och Fadime
 • Kvinnors Rätt - Hedersrelaterat våld och förtryck innebär att en familj eller släkt bestämmer över en persons kropp, sexualitet och liv. Detta drabbar främst unga kvinnor och kan se ut på olika sätt
 • Rädda Barnen - Du har rätt att själv välja ditt liv! Ingen annan kan bestämma vem du ska älska eller hur du ska leva ditt liv. Dina rättigheter handlar om dina behov, inte om familjens eller släktens
 • RFSL Stödmottagning - Målgruppen är hbtq-personer som blivit utsatta för trakasserier, hot och våld. Ibland handlar det om brottsliga handlingar, men det behöver inte göra det. Även närstående och vänner till våldsutsatta hbtq-personer är välkomna samt personer som i sitt yrke möter våldsutsatta hbtq-personer
 • Somaya.se - Somaya erbjuder skyddat boende i Stockholm. Vi tar emot kvinnor, män, HBTQI-personer, par och medföljande barn. Somayas verksamhet är specialiserad på att möta och skydda personer med särskild sårbarhetsfaktor, främst personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext
 • RAV.se - Riksorganisationen för våldsdödade - Stöd och information
 • Amelmottagningen, Södersjukhuset - Vi tar emot flickor och kvinnor med erfarenhet av kvinnlig omskärelse/könsstympning. Du behöver ingen remiss för att komma till oss
 • UMO - Bestämmer familjen vem du ska gifta dig med? Har de åsikter om din fritid, dina kläder och dina kompisar? UMO hjälper dig
  Tris.se -  TRIS står för Tjejers Rätt i Samhället och är ideell förening som aktivt arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck 
 • FREEZONEN - Mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem och Freezonen kräver förändring
 • Brottsofferjouren.se - Brottsofferjourens (BOJ) främsta syfte är att verka för att alla brottsoffer, anhöriga och vittnen i kontakt med oss erbjuds ett skyndsamt, likvärdigt och högkvalitativt stöd
 • ROK.SE - Roks kämpar för kvinnors och barns rätt till liv fria från mäns vål
 • Depression.se - Vi hjälper dig att må bra
  Våldinärarelation.se  Välkommen till Våld i nära relationer.se, en sida för yrkesverksamma inom våld i nära relationer

Facebook - Grupper/Sidor