Hemlöshet

Trots ökat politiskt intresse pekar stadsmissionerna på ett förvärrat läge – och kräver statliga krafttag. ”Regeringar kan inte gömma sig bakom kommunerna”, säger Åsa Paborn, direktor på Stockholms Stadsmission. Över 33000 personer (2017) i Sverige beräknas leva i hemlöshet enligt Socialstyrelsens senaste sammanställning, som sker vart 6:e år.Källa: Stockholms Stadsmission

Varför Hemlös

Antalet hemlösa i Sverige ökar. Viktiga orsaker är fattigdom och bristen på lägenheter. En trend är att allt fler kvinnor och personer med utländsk bakgrund blir hemlösa. Detta visar en ny kunskapsöversikt om hemlöshet av Forte

Motverka Hemlöshet

Socialtjänsten bedriver uppsökande arbete och erbjuder stöd till hemlösa personer. Kommunerna använder sig av olika lösningar. Det handlar både om akuta insatser och långsiktiga boendelösningar som utgår från individers särskilda behov. Den idéburna sektorn fyller en viktig funktion när det gäller hjälp och stöd till människor som lever i utsatthet och hemlöshet. Källa:Kunskapsguiden Bildkälla: Hemlösa.se

Vad kan Ljuset i tunneln.se göra för att minska Hemlösheten? Tillsammans kan vi påverka politiker och makthavare om att ingen i Sverige ska leva i hemlöshet!


Länkar till information för påverkan och hjälp!

 • Forte.se - Antalet hemlösa i Sverige ökar, och andelen utan missbruk, psykisk ohälsa eller andra sociala problem växer. Barn, äldre och ekonomiskt svaga faller offer för bostadsbristen och rasar mellan maskorna i det statliga skyddsnätet. Hur blev det så här?
 • Kunskapsguiden.se - Hemlösheten påverkas av både strukturella och individuella faktorer. Den berör allt från barnfamiljer utan eget hyreskontrakt till personer utan tak över huvudet. Temat beskriver socialtjänstens ansvar och möjligheter att motverka och ge stöd vid hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden
 • Tidningen Syre.se - Statistiken inkluderar bara personer med förankring i Sverige som kommit i kontakt med en verksamhet som rapporterar till Socialstyrelsen. Varken EU-migranter, papperslösa eller personer som inte sökt hjälp ingår
 • Stockholms Stadsmission - Söker du information om hemlöshet? Varje år släpper Stockholms Stadsmission en rapport om hemlöshet. I rapporterna hittar du aktuell fakta
 • Boverket - Den senaste nationella kartläggningen av hemlöshet genomfördes 2017. Det är Socialstyrelsen som kartlägger hemlösheten i landet och som tar fram underlag och stöd till kommunerna i deras arbete med att motverka hemlöshet. Kartläggningar har gjorts vart sjätte år sedan 1993
 • Hemhyra.se - Hemlöshet och bostadsbrist, som tidigare främst varit ett storstadsfenomen, finns nu i många av landets kommuner. De kommuner som har flest hemlösa jämfört med befolkningssiffran är Bjurholm, Malmö, Burlöv, Södertälje och Gävle. Västmanland är det län där hemlösheten är som mest utbredd, enligt Socialstyrelsen.
 • Socionomen.se - Hemlösheten växer i alla samhällsklasser – både äldre, unga, studenter, yrkesverksamma och nyanlända finns i gruppen hemlösa
 • Socialstyrelsen.se - Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Resultaten är främst baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm och Göteborg
 • Frälsningsarmén - Frälsningsarmén möter många hemlösa och de som riskerar att bli det. För oss är alla medmänniskor som förtjänar värdighet och omtanke. Därför gör vi vad vi kan för att erbjuda den som behöver en varm säng, mat i magen, rena kläder och en dusch men också ett lyssnande öra
 • Stockholms Hemlösa.se - Det är nämligen inte bara hemlösa som trängs i matköerna utan det är även fattiga pensionärer och barnfamiljer som lever på existensminimum. De här grupperna prioriteras inte längre i samhället. 2018 blev hundratals barn hemlösa trots att det finns en omtalad nollvision från 2008 angående vräkning av barnfamiljer
 • Nordens Välfärdscenter - Alla jämförelser av hemlösheten i Norden måste göras med försiktighet. Men tendensen är tydlig: minskande hemlöshet i Finland och Norge
 • Socialstöd, Stockholm - I första hand ska en person som är hemlös söka hjälp hos stadsdelsförvaltningen där hen senast var skriven. Stadsdelsförvaltningarna har öppet kontorstid. Under kvällar och nätter är det hemlöshetsjouren och socialjouren som ska kontaktas. Personer som inte har haft kontakt med en stadsdelsförvaltning under de senaste två åren ska vända sig till socialförvaltningens enhet för hemlösa
 • Forenedecare - Varje människa har ansvaret för sitt eget liv, men ibland behöver man lite extra stöd på vägen. Då finns vi där med ett stöd så att du kan se lite ljusare på tillvaron i din livssituation
 • Räddningsmissionen - Caroline är ett boende för ÄLDRE KVINNOR som lever hemlöshet. Hit välkomnar vi kvinnor för att få stöd och målet är att komma vidare till en mer permanent boendelösning. På Caroline vill vi att alla kvinnor som kommer till oss ska känna sig välkomna och sedda. Vi jobbar med långsiktiga relationer för att ge stöd till förändring. Vi finns även med som stöd vid kontakt med myndigheter och sjukvård. På Caroline finns vi med hela vägen till en mer långsiktig lösning
 • Betelskeppet.se Göteborg - Betelskeppet är ett boende för hemlösa som ligger i Göteborgs hamn, vid Lindholmen. Vår målgrupp är män som för tillfället saknar egen bostad. Boendet är drog och alkoholfritt. Här finns 44 enkelrum där två rum är anpassande för boende som har svårt att gå i trappor
 • SKR.Se - Samarbete mellan stat, kommun och marknadens aktörer är nödvändigt för att öka bostadsbyggandet, bygga bostäder som motsvarar den efterfrågan som finns och för att utnyttja befintligt bostadsbestånd på ett sätt som inkluderar alla människor
 • Stadsmissionen.org - Lägenhetsboende med stöd för vuxna är en verksamhet som vänder sig till vuxna (från 21 år) som är hemlösa eller riskerar att bli hemlösa, och har särskilda svårigheter att finna en bostad på den öppna bostadsmarknaden. Dessa svårigheter kan bestå utav beroendeproblematik, medicinska/psykosociala problem, samsjuklighet, skulder eller andra sociala problem
 • Hemlösa.se - Hemlösa.se är en icke vinstdrivande förening som startades 2010. Verksamheten bedrivs utan några mellanhänder, vilket innebär att alla bidrag går oavkortat till föreningens arbete med att hjälpa de hemlösa i samhället. Varje dag hjälper vi hemlösa som spenderat natten utomhus, de flesta har inte fått någon ordentlig sömn. De träffar oss på morgonen för den dagliga frukost-utdelningen och sedan kan de komma och få rådgivning, toalettpeng eller hjälp med medicin
 • Bostad först - Bostad först, utgår ifrån att ett eget boende är en mänsklig rättighet och att personer i hemlöshet först behöver den grundtrygghet en egen bostad ger, innan de kan förväntas ta itu med att förändra sitt liv. Bostad först-modellen används i flera kommuner
 • Gula Änglarna, Östermalm, Stockholm - Gula Änglarna är en ideell organisation som stödjer människor som lever i hemlöshet samt fattigpensionärer och ungdomar i svårt utsatta livssituationer
 • Convictus, Stockholm -  Convictus är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening som verkar för att hjälpa människor i utsatthet. Vi är verksamma i Stockholm och våra fokusområden är hemlöshet, drog- och alkoholberoende och hälsa
 • Härbärge, Wikipedia
 • Kunskapsguiden -  Socialtjänsten bedriver uppsökande arbete och erbjuder stöd till hemlösa personer. Kommunerna använder sig av olika lösningar. Det handlar både om akuta insatser och långsiktiga boendelösningar som utgår från individers särskilda behov. Den idéburna sektorn fyller en viktig funktion när det gäller hjälp och stöd till människor som lever i utsatthet och hemlöshet.
 • Statens fastighetsverk har i uppdrag att förvalta fastighetsbeståndet så att kulturvärden tillvaratas. Vi strävar efter att etablera långsiktiga relationer till våra hyresgäster och önskar att hyresgästen ska se fastighetens kulturhistoriska värde som en tillgång och bidra till att bevara, utveckla och levandegöra detta. Det som är ledigt att hyra annonseras här och du anmäler ditt intresse, vi har inget kösystem
Facebook Grupper/ Sidor

Om ni söker på lägenheter, bostäder, rum, studentbostad, fritidshus uthyres kommer det upp många förslag i hela landet. Några exempel som vi har hittat:

 • Gula Änglarna -  En ideell förening som ligger i Oscars församling på Östermalm - Sthlm.
 • Lägenheter och bostäder, Stockholm
 • Hus, Villor och Gårdar uthyres
 • Rum uthyres/ Rum i Stockholm