Självskadebeteende

Att skada sig själv kan vara ett sätt att försöka hantera svåra känslor. Det kan kännas som att det hjälper i stunden, men på sikt kan det få dig att må sämre. Det finns andra sätt att hantera livet, och det finns hjälp att få. Källa: 1177

Sluta skada sig själv

Det går att sluta skada sig själv. Du kan hitta andra sätt att klara av jobbiga saker. Du kan också behöva professionell hjälp för att lära dig att hantera livet på ett annat sätt, och få en chans att må bättre. Källa: UMO.se

Närstående

Det finns mycket du kan göra för att hjälpa den som skadar sig själv. Genom att lyssna, försöka förstå och hjälpa till att söka hjälp kan du vara ett stöd för den som mår dåligt. Ibland kan du själv behöva hjälp för att orka vara ett bra stöd. Källa:1177

Länkar

 • 1177 - Självskadebeteende innebär att du medvetet gör dig själv illa fysiskt. Att skada sig är ofta ett sätt att undvika svåra och obehagliga känslor. Det kan också vara ett sätt att slippa tänka på svåra minnen eller upplevelser. Det är också vanligt att den som skadar sig själv har mycket självkritiska tankar 
 • 1177När någon som du bryr dig om skadar sig själv kan du känna dig orolig och maktlös. Men du kan göra mycket för den som mår dåligt. Det viktigaste är att du finns där och visar att du bryr dig. Att prata om svåra eller jobbiga känslor är ett sätt att visa att du bryr dig om den som mår dåligt
 • UMO.se - Ungdom - Här hittar du innehåll om att skada sig själ
 • BUP.se - Att skada sig själv brukar vara ett sätt att hantera svåra känslor. Självskadebeteendet blir då ett sätt att försöka dämpa jobbiga känslor och tankar. Den kroppsliga smärtan kan kännas lättare att uthärda än det som känns jobbigt inuti. Men självskadebeteendet gör bara att det känns bättre i stunden, på sikt kan du må ännu sämre
 • Kunskapsguiden.se - För en person med självskadebeteende brukar detta beteende vara ett sätt att försöka hantera svåra känslor. Det kan handla om ångest, stress, förtvivlan eller tomhet. Att skära sig eller rispa sig med ett vasst föremål kan då vara ett sätt att avleda den svåra känslan. Personen kan även ha andra sätt att skada sig, till exempel med slag, missbruk av alkohol eller andra droger
 • Psykologiguiden.seSjälvdestruktivitet kan ta sig många uttryck. Alltifrån subtila beteenden, som att man inte tar hand om sig själv ordentligt, utsätter sig för risker eller för personer som i sin tur behandlar en illa, över missbruk och ätstörningar. Till den yttersta självskadehandlingen - att ta sitt eget liv. Någonstans där emellan hamnar det man oftast menar med självskadebeteenden, det vill säga att människor tillfogar sig själva fysiska skador
 • Wikipedia - Självskadebeteende
 • Begarasvar.comHur ska jag berätta att jag skär mig?
 • Attvaramamma.se - Ett sätt att förklara det på är att självskadebeteendet är som en drog. Det är ett slags smärtstillande medel som är starkare än någon annan produkt som finns tillgänglig för dessa ungdomar. Självskadebeteendet “hjälper” dem att reglera sina känslor
 • Behandling: Morgården.se - Dalarna - Verksamheten arbetar med tydlig struktur som skapar förutsägbarhet och trygghet för de barn och unga som är placerade. Vi anpassar behandlingen och använder den metod/metoder som passar deras behov bäst. Dagarna följer en fast struktur men med utrymme för individuell anpassning. Verksamhetens mål är att skapa en helhetssituation i balans för barn och ungdomar där delar i livet så som skola/praktik, fritid och sociala relationer ingår
 • Behandling: Segesholm.se - Segesholms behandlingshem vänder sig till unga kvinnor i åldern 14-19 och 17-24 år från hela landet med psykosociala problem eller där nedanstående problem resulterar i psykosociala problem
 • Behandling: Risingegården.se - Risingegården har funnits sedan början av 1990-talet och är idag ett behandlingshem, utredningshem och akuthem. Risingegårdens målgrupp är ungdomar, biologiskt kön flickor, från 12 år med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik och självskadebeteende
 • Alltid Sedd - Alltid Sedd är en ideell förening som arbetar uppsökande mot ungdomar som säljer sex eller utsätter sig/utsätts för annan sexuell exploatering på internet