Skuldsanering

Du som har skuldsanering betalar en del av dina skulder under några år. När du är klar har du inte längre kvar skulderna som ingick i skuldsaneringen. Skuldsanering är till för dig som har skulder du inte kan betala på egen hand under överskådlig tid. Det är inte en lösning på tillfälliga betalningsproblem. För att vi ska bevilja dig skuldsanering ska du först ha gjort ansträngningar för att lösa din situation. Du kan testa om du har möjlighet att få skuldsanering med Kronofogdens skuldsaneringstest. Källa: Kronofogden

Länkar till hjälp med Skuldsanering

 • Kronofogden -  Skuldsanering är till för dig som har skulder du inte kan betala på egen hand under överskådlig tid. Du kan testa om du kan få skuldsanering med Kronofogdens skuldsaneringstest. Därefter kan du ansöka via vår e-tjänst eller via en blankett
 • SkatteverketVad innebär skuldsanering?
 • Likvidum - Personer som är svårt skuldsatta kan få hjälp att betala sina skulder och slippa betalningsansvaret för delar av skulden. Syftet är att göra det lättare för den skuldsatte att komma på fötter igen och se till att personen ifråga kan betala större delen av skulden inom en rimlig tidsperiod
 • Konsumentverket - Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder. Förutom att få hjälp att hantera skulder kan budget- och skuldrådgivningen ge allmän rådgivning om privatekonomi. Det är kostnadsfritt för kommuninvånare att få hjälp av budget- och skuldrådgivningen
 • SKR.se - Grundidén med de kommunala budget- och skuldrådgivarna är att de genom olika former av ekonomisk rådgivning både ska bidra till att förebygga överskuldsättning och hjälpa skuldsatta personer att hitta en lösning på sina problem.Det är en obligatorisk uppgift för kommunen att lämna denna typ av rådgivning, men lagstiftningen ställer inga krav på hur kommunen ska organisera verksamheten. Kommunerna ska förvissa sig om att rådgivarna har den utbildning och erfarenhet som krävs för uppdraget samt ges möjlighet till fortbildning. Rådgivningsverksamheten ska vidare ha en sådan kapacitet att en hjälpsökande kan få bistånd utan oskäligt dröjsmål
 • Svea.com - Ett alternativ till skuldsanering - Skuldfinansiering.Om du beviljas Skuldfinansiering hos oss löser vi dina skulder inklusive eventuell skuld hos Kronofogden. Du betalar via autogiro under lånets löptid eller till du eventuellt löser lånet i förtid. Skuldfinansiering ställer inga krav på att du ska leva på existensminimum utan vi anpassar månadsbetalningen till din ekonomiska situation. Om du ökar din inkomst under lånetiden påverkar det inte lånebetalningen

Sök pengar från fonder & Stiftelser

Sök pengar från fonder och stiftelser: 

Om Du är i en tillfällig kris eller behöver ett ekonomiskt stöd under en kortare eller längre tid kan Du söka pengar ur olika fonder och stiftelser. 

Dessa fonder och stiftelser har ansökningsdatum, en till fler gånger per år.

Fonder och stiftelser

Av erfarenhet vet vi att av 40-50 skickade brev får man 1-5 positiva svar, detta kan ge 500:- till 10 000:- per gång. Men mycket beror på vilken livssituation Du har. Brevet Du skriver ska handla om Din livssituation med mycket känslor och tårar, max två A4 sidor. Bifoga även sjukintyg och eventuella brev från Kronofogden, Försäkringskassan och andra dokument som kan vara viktigt för ansökan. Var ärlig och beskriv din verkliga livssituation. Många fonder och stiftelser har övergått till ansökan via Internet.

Om Du har fått ett positivt svar, bör Du ansöka igen då chansen är stor att du får ytterligare positiva svar och regelbundna inkommande pengar. 

Om du söker pengar för medicinska ingrepp eller tandvård, köp av glasögon eller andra inköp så gör inget förrän du fått pengar, du får inga pengar vid uppvisande av kvitton.

Kontrollera att inkommande pengar inte påverkar bostadsbidrag, A-kassa och andra avgifter och inkomster.


Länkar till olika fonder & stiftelser, gäller privatpersoner, studier, forskning, föreningar & organisationer

 • Stiftelser, Länstyrelsen - Här får du skriva sökord i rutan, exempelvis tandvård, så duker det upp ett flertal stiftelser, och man får läsa noggrant för att se om och hur man ansöker om pengar.
 • Föreningen FVO - Många av våra sökande har hamnat i en ekonomisk knipa efter oväntade förändringar i livet. Det är ofta barnfamiljer, långtidssjukskrivna och ålderspensionärer. Vi ger tillfällig ekonomisk hjälp till enskilda personer och aktivitetsbidrag till organisationer som når behövande
 • Funktionshindersguiden - Du ansöker om bidrag direkt från varje fond eller stiftelse. Du kan alltså inte ansöka från Funktionshindersguiden. Under varje fond, stiftelse och stipendium som finns med i vår lista finns en länk till deras webbplats. Där kan du läsa mer om deras villkor
 • Utbildningsstipendier.se - En samling stipendier som kan sökas för olika sorters utbildningar. Utbildningsstipendierna avser studier på universitet och högskola
 • Stifteslseansökan.se - Är du intresserad av att söka stipendium eller bidrag? Här hittar du instruktioner och ansökningsblanketter/-formulär för ett antal stiftelser som vi samarbetar med. Här kan du också läsa mer om varje stiftelse.Stiftelserna är uppdelade efter ändamålet med stipendiet eller bidraget. Ändamålet kan avse forskning, social hjälpverksamhet eller studerande. Vissa stiftelser har flera ändamål
 • Globalgrant.com - Som studerande är det vanligt med låg inkomst, men om du inte också är ensamstående förälder, har ett funktionshinder eller sjukdom så får du istället ansöka bidrag ur fonder för studerande. Om du har försörjningsstöd från socialtjänsten så kan det innebära att du får sänkt försörjningsstöd med samma belopp som du får i utdelning. Fonderna delar normalt inte ut till dem som saknar bostad, det vill säga hyreskontrakt i första eller andra hand, inte heller till dem som äger bostadsrätt eller villa
 • Helhetsdoktorn.nuFonder där Du kan söka bidrag. Fondsidan består i grunden av den lista som användes vid Tallmogårdens Hälsohem. Den har omarbetats och uppdaterats men uppgifterna är inte kontrollerade i detalj
 • Svenska Kyrkan - Både privatpersoner och organisationer som uppfyller stiftelsernas ändamål och krav är välkomna att söka ekonomiskt stöd. Vi prioriterar att stödja organisationer då bidrag till dessa når ut till fler människor än stöd som ges individuellt
 • Neuro.se - Här lägger vi upp länkar till fonder och stipendier vart efter vi får vetskap om dessa. Då detta är vidarebefodrade tipps tar vi INGET ansvar för reglerna eller strukturerna på de sidor och fonder som föreslås. Vi hoppas det finns något som är sökbart och passar era sökkriterier. Webbkurs i hur man söker bidrag från fonder och stiftelse
 • Aktivitetskatalogen.se - Information om ansökan av pengar och verksamheter för bosatta i Göteborg med psykisk ohälsa
 • Swedbank - Vi är förvaltare av flera stiftelser med allmännyttiga ändamål som det finns möjlighet att söka bidrag och stipendier från. Stiftelserna uppdateras löpande så besök oss gärna regelbundet för att inte missa något. Kom även ihåg att alltid använda årets ansökningsblankett. Majoriteten av dessa stiftelser har ansökningsperiod på hösten. Välkommen med din ansökan
 • Hemhyra - Här är listan som du som har svag ekonomi bör studera noggrant. Över 200 ställen med stiftelser och fonder i hela landet som ger stort eller litet stöd till behövande. Klicka på länkarna för att komma till ditt län. Missa inte heller stiftelserna längst ner som verkar i hela landet
 • FUB.se - Privatpersoner kan söka pengar från olika fonder/stiftelser hos Riksförbundet FUB. Lokalföreningar och länsförbund inom FUB kan också ansöka om pengar
 • Stockholm Stad - Stockholms stad förvaltar stiftelser för olika ändamål. Bidrag eller stipendier kan bland annat sökas för ekonomiskt stöd till hushållet, utbildning, studiehjälpmedel, kulturell verksamhet, social verksamhet och barn- och ungdomsverksamhet. Alla Kommuner har någon form av fonder och stiftelser där du kan ansöka om pengar, sök i varje Kommun
 • Citydental - Det finns flera stiftelser där man kan ansöka om att få bidrag för tandvårdskostnaderna på City Dental
 • Skyddsvärnet - Mohammad har tillsammans med sin kontaktperson sökt bidrag från Mönners fond, där Skyddsvärnet finns med och får utdelning från. Mohammad har länge drömt om att ta körkort och hoppas att det kan underlätta för honom att hitta ett jobb.Carlos Stråberg Romero, Mohammads kontaktperson, är glad för Mohammads skull och tycker att det här är en stor möjlighet som kan göra verklig skillnad för personer som lever i utsatthet
 • Trafikverket - Trafikverket ger ekonomiskt stöd till idéer som främjar trafiksäkerhet via Skyltfonden två gånger per år. Ansökningarna ska ha kommit in till Trafikverket senast den 1 mars eller den 1 oktober. Besked kommer då i mitten av juni respektive december. Beslutet kan inte överklagas och vi motiverar inte varför en ansökan har avslagits
 • Arbetsförmedlingen.se - Som arbetslös, eller om du har särskilda behov, kan du få extra hjälp och stöd från oss. Här kan du se vilken slags hjälp du kan få
 • CSN .Körkortslån - Körkortslån kan du söka för att kunna ta B-körkort och öka chanserna att få ett jobb. Lånet är till för dig som är arbetslös och uppfyller vissa villkor. Även du som är 19-20 år och har en gymnasieexamen kan söka lånet. Här hittar du information om belopp, villkor och hur du ansöker om lånet
 • Handelsbanken - Är du intresserad av att söka bidrag eller stipendier? Du kan söka inom olika områden och till flera ändamål
 • ICA Stiftelsen -  ICA Stiftelsen har bildats för att förstärka det samhällsengagemang som alltid har varit en viktig del av ICA. Men också för att lyfta ICAs samhällsengagemang till nästa nivå.


Allmänna Arvsfonden

Föreningar eller organisationer kan ansöka om pengar från Allmänna Arvsfonden.
Vill er förening göra livet bättre för äldre personer? Sedan den 1 juli 2021 är personer från 65 år ny målgrupp för Allmänna arvsfonden. Det betyder att ideella föreningar och stiftelser med projektidéer för äldre personer kan söka medel ur fonden. Källa: Allmänna Arvsfonden

Ansök om pengar

Behöver er organisation hjälp med pengar till ett utvecklande projekt? Vi tar löpande emot och bedömer ansökningar under hela året.Den genomsnittliga behandlingstiden för en ansökan är 5-6 månader.

Läs på inför ansökan: 

Om er organisation vill ansöka om pengar hos Allmänna arvsfonden, läs först informationen på denna sida om vad som krävs för att kunna få pengar ur fonden, samt hur ansökningsprocessen går till.

Ett snabbt sätt att få en första fingervisning om er projektidé kan ha möjlighet att få pengar ur fonden, är att göra vårt snabba webbtest


Facebook-Grupper/ Sidor