Våld i nära relation

Att upptäcka och ställa frågor om våld i nära relationer. Personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste ha kunskaper om och förmåga att se tecken på våld i nära relation. Det är också viktigt att känna empati, ställa frågor och samtala på ett respektfullt och etiskt sätt med den som har utsatts för våld.Källa: Socialstyrelsen

Reaktioner på våld

Det är fullt normalt att du reagerar känslomässigt och fysiskt på det våld och hot som du utsatts för. Människor reagerar på våld och hot på en rad olika sätt. Somliga reagerar omedelbart. För andra kan reaktionen dröja, ibland flera år. Du kanske kommer att överraskas av känslor som du inte varit beredd på och som du kanske inte vet hur du skall hantera.Reaktionerna kan också se olika ut för dem som har bevittnat våld eller för dem som oroar sig för sin egen eller andras säkerhet. Om du är oroad över dina egna eller dina anhörigas reaktioner ska du komma ihåg att det är normalt att reagera olika på svåra situationer. Hur man reagerar på våld är individuellt men det finns reaktioner som är gemensamma för våldsoffer, speciellt vid upprepat pågående våld. Källa: Kvinnofridslinjen.se

Kvinnor/ Män - Våld

Många kvinnor känner sorg, skäms och tar på sig skulden för det som har hänt. Man kan också känna vrede och ilska eller uppgivenhet och vanmakt. Att ha blivit utsatt för våld och ha levt under svår stress kan leda till så kallat posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Våldet kan också orsaka en rad fysiska reaktioner som huvudvärk, magbesvär, sömnsvårigheter, ätstörningar och utmattning. Den intellektuella förmågan kan påverkas och man kan bli förvirrad och få problem med minnet. Relationsmässiga reaktioner kan vara förlorad tillit, ändrad sexlust eller känslor av ensamhet och främlingskap. Detta gäller även män i nära relation. Källa: Kvinnofridslinjen.se

Länkar till hjälp för våld i nära relation - Stöd gärna dessa organisationer med pengar!

 • Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Deras sida är hackad, skadlig, men ring direkt: 08-223510, 08-6430510, 031-7048410
 • ROKS - Riksorganisationen för kvinna- och tjejjourer i Sverige - Hitta en jour eller chatta
 • Kvinnofridslinjen.se 020-505050 Utsatta kvinnor, sexuella övergrepp, att vara anhörig
 • Alltid Sedd - Prostitution och sexuell exploatering, sex som självskadebeteende, miljöer på Internet
 • FREEZONEN - våld i nära relation? Hör av dig till vår stödtelefon på 0733 30 30 28 eller chatta.
 • Unizonjourer - Unizon är riksförbund för över 130 idéburna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer
 • VOOV - VOOV förmedlar tillfälliga jourhem för djuren under tiden ägaren är på skyddat boende
 • Samaya - är en ideell förening som stöttar kvinnor och HBTQI-personer med utländsk bakgrund
 • Akillesjouren - Ska verka mot våld och förtryck av män i nära relation - Är nedläggningshotad
 • TRIS - TRIS står för Tjejers Rätt i Samhället och mot hedersvåld
 • Kvinnors Rätt - Vi arbetar mot hedersrelaterat våld och våld i nära relationer
 • GAPF - Glöm aldrig Pela och Fadime
 • RAV.se - Riksorganisationen för våldsdödade - Stöd och information
 • Kvinnors Nätverk - Blir du kontrollerad och begränsad av familj och släkt som tjej eller kille?
 • Depression.se - Vi hjälper dig att må bra
 • Socialstyrelsen.se - Tecken på våld. Ibland kan omgivningen lägga märke till tecken på att en person kan ha utsatts för våld. Ofta finns dock inga tydliga tecken, eller så kan de stå för något annat. En del av symtomen kan dessutom överlappa med symtom på en sjukdom eller funktionsnedsättning. Men om man är uppmärksam och har kunskap om våld så ökar sannolikheten för att upptäcka våldsutsatthet
 • Maskrosbarn - Har du en förälder som har ett missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter dig för våld